Karta Antispamová ochrana note_blue.jpg(995 b)

Smysl karty

Karta slouží administrátorovi mail-systému k nastavení filtrovacích podmínek pro přijmutí nebo odmítnutí zásilky a určení pořadí vykonávání jednotlivých podmínek.
Dále tato karta slouží k zobrazení informací o tom, kolikrát byla ta která podmínka použita a kdy naposledy.
Administrátor tu také schvaluje nebo zamítá antispamové podmínky vytvořené ostatními uživateli v prohlížeči přijaté zásilky (viz. dále).

Proč nastavovat antispamové podmínky

Šíření spamu představuje zneužití elektronické pošty případně dalších síťových služeb většinou k reklamním účelům. V současné době dosahuje spam úrovně až 50 % všech zásilek, které proudí internetem. V prostředí komerční firmy se škody způsobené spamem odrážejí především ve snížené produktivitě práce zaměstnanců a mohou se negativně projevit i v celkových ekonomických výsledcích. Pracovník, který maže zásilky se spamem, se v tomto čase logicky nemůže věnovat jiné činnosti. Dalším negativním aspektem je nadměrné zbytečné zatěžování přenosové kapacity sítě, které může být startovním impulsem ke vzniku dalších problémů.
Kaskáda má prostředky, jak se těmto spamům bránit, a tím je antispamová ochrana. Ta každou zásilku na vstupu podrobuje řadě testů na základě níže definovaných pravidel.

Kde je k dispozici

Tato karta je k dispozici v Konfiguraci mail-systému.

Z důvodu bezpečnosti se toto okno zobrazí každý den v rámci každodenních kontrol administrátorovi mail-systému, pokud existují nějaké neschválené antispamové podmínky (viz. dále).

Za jakých podmínek je k dispozici

Přístup do této karty má administrátor mail-systému a vrcholový administrátor, který by měl před provedním nastavení podrobně prostudovat kapitolu Mail-systém v Kaskádě.

Algoritmus ochrany

Velice důležité je pořadí podmínek, které v této kartě administrátor definuje, neboť při příjmu každé zásilky program postupuje podle následujícího algoritmu.

Podmínky pro přijmutí (které jsou obvykle výjimkami z "odmítacích podmínek") musí být tedy zařazeny před podmínky pro odmítnutí, protože jinak program, při splnění "odmítací podmínky", zásilku odmítne dříve, než podmínka pro přijetí přijde na řadu.

Seznam zásilek, které byly antispamovou ochranou odmítnuty, najdete v kartě Odmítnuté zásilky (spamy). Na této kartě má administrátor možnost odmítnuté zásilky zcela smazat nebo po důkladném posouzení plnohodnotně přijmout (např. v situaci, kdy byla zásilka odmítnuta kvůli příliš tvrdé podmínce).

Typy podmínek

Zadávání podmínek

Při nastavování filtrovacích podmínek postupujte následovně:

Pomocí šipek na panelu nástrojů můžete upravit pořadí podmínek, podle kterého program došlé zásilky vyhodnocuje. Pořadí upravujte ve stavu, kdy seznam podmínek je setříděn vzestupně podle pořadí.

Uživatelské zadávání podmínek

Zadávání podmínek v této kartě smí provádět pouze administrátor mail-systému. Kaskáda však umožňuje vytvořit antispamovou podmínku i běžnému uživateli v prohlížeči přijaté zásilky v menu Soubor / Odstranit nebo na panelu nástrojů, pokud má zásilka neupřesněného odesílatele. Tyto nově vytvořené podmínky jsou hned po vytvoření považovány za aktivní.

Schválení / Odmítnutí antispamových podmínek

Karta Antispamové podmínky obsahuje nejen podmínky, které zde založil administrátor mail-systému, ale i podmínky, které vytvořili běžní uživatelé z prohlížeče přijaté zásilky (viz. sekce Uživatelské zadávání podmínek). Každou podmínku by měl administrátor schválit, tedy zkontrolovat smysluplnost a správné zapsání podmínky.
Toto nastavení je jednou z prevencí proti zahlcení databáze nežádoucími zásilkami.

O tom, zda je nebo není podmínka schválena je vidět ve sloupci "Administrátor schválil", nebo můžete aplikovat filtr na všechny ne / schválené antispamové podmínky pomocí tlačítka 005_Filtr.ico(1 kb). Autor (zdavatel) podmínky je vidět ve sloupci "Autor".

Schválení napozicované podmínky je možné provést kliknutím na tlačítko Schválit nebo klávesou <mezerník> na napozicované podmínce ve sloupci "Administrátor schválil". Podmínky, které vytvoří přímo administrátor budou automaticky označeny jako schválené.

V případě, že administrátor odmítl antispamovou podmínku, program uživateli, který jako poslední provedl v podmínce nějaké změny (zpravidla uživatel, který podmínku založil v prohlížeči zásilky), vygeneruje alarm se sdělením, že ta a ta podmínka byla administrátorem mail-systému odmítnuta.
Pokud již byl uživatel, který podmínku vytvořil, v systému zrušen, pak program vygeneruje alarm uživateli, který je v konfiguraci uvedený jako "Uživatel, který bude informován o akcích "automatiky"".

Z důvodu bezpečnosti se každý den v rámci každodenních kontrol administrátorovi mail-systému zobrazí okno se všemi doposud neschválenými antispamovými podmínkami.

V případě, že v konfiguraci mail-systému na kartě Obecné vyplněn počet dní v poli "Počet dní do smazání nepoužitých "uživatelských" SPAM-filtrů", pak se ze seznamu vymažou ty uživatelsky vytvořené SPAM-filtry, které nebyly po přislušný počet dní použité.

Příbuzná témata: