)

Karta Odmítnuté zásilky (spamy)

Smysl karty

Tato karta zobrazuje seznam zásilek, které byly odmítnuty při vyhodnocování podmínek antispamové ochrany během příjmu zásilky do Kaskády pomocí přijímače zásilek.

U každé zásilky je uveden seznam adresátů a samotný obsah (text) příslušné zásilky, nikoliv však přílohy. Celá zásilka již totiž není k dispozici - je smazána.

Smyslem této karty spočívá hlavně v kontrole toho, co bylo antispamovou ochranou odmítnuto. Administrátor mail-systému by měl tento seznam kontrolovat a vyprazdňovat, přitom může zjistit, že jsou odmítány i zásilky, které by odmítány být neměly (příliš restriktivní podmínky). Je na něm, aby podmínky upravil, oznámil odesílateli a/nebo příjemci, že problém nastal atd.

Pokud je v hlavičce e-mailu k dispozici "X-Spam-Status", zaznamená se také do informativního textu.

Před jakoukoliv manipulací s daty v tomto okně doporučujeme prostudování kapitoly Mail-systém v Kaskádě.

Kde je k dispozici

Do tohoto okna vstoupíte z Hlavního menu libovolného modulu pomocí příkazů Konfigurace / Konfigurace mail-systému.

Pro administrátora uživatelů je tato karta k dispozici i v okně Konfigurace uživatelů a skupin.

Z důvodu bezpečnosti se toto okno zobrazí každý den v rámci každodenních kontrol uživateli, kterého administrátor mail-systému určil v poli Komu ukazovat spamy v konfiguraci Mail-systému na kartě Obecné.

Za jakých podmínek je k dispozici

Přístup do této karty má každý uživatel, manipulaci s daty má pouze administrátor mail-systému a administrátora uživatelů a skupin

Hlavní části

Tlačítka v panelu nástrojů

Příbuzná témata: