Dialog Koeficienty odpisových skupin note_blue.jpg(995 b)

Smysl dialogu

Tento dialog umožňuje editovat koeficienty jednotlivých odpisových skupin, které definují daňové odpisy majetku.

Koeficienty potřebné pro algoritmus výpočtu daňových odpisů jsou v Kaskádě uloženy v tabulce, která je pro uživatele editovatelná. Důvod, proč tyto koeficienty nejsou přímo v aplikaci, ale naopak jsou dostupné a editovatelné, spočívá v tom, že Kaskáda umožňuje libovolnou volbu účetních období a v případě eventuálních změn legislativy na přelomu kalendářních roků nelze jednoznačně rozhodnout, jaké hodnoty koeficientů by byly použity právě pro vaši organizaci a vaše účetní období.

Za běžných okolností není potřeba tyto koeficienty editovat, neboť při vytvoření nového účetního období (otevření nového roku) se zkopírují koeficienty z minulého období a pokud nedochází k legislativní změně, pak je vše v pořádku. Naopak v případě legislativní změny je zde možnost koeficienty upravit a program je následně použije při výpočtech.

Kde je k dispozici

Tento dialog lze otevřít v modulu Dlouhodobý majetek z menu Soubor / Koeficienty odpisových skupin .

Za jakých podmínek je k dispozici

Dialog je dostupný pouze administrátorovi účetnictví a vrcholovému administrátorovi.

Hlavní části

Filtrovací panel

V horní části je filtrovací panel, který je standardně nastaven tak, aby v tabulce zobrazil veškeré koeficienty odpisových skupin.
Pokud chcete zobrazit pouze koeficienty pro určité účetní období, s určitou metodou odpisu nebo pouze koeficienty příslušné odpisové skupiny, do které spadají, nastavte si odpovídající hodnoty v tomto filtrovacím panelu.

Tabulka koeficientů

Samotná editace koeficientu se provádí přímým zápisem do tabulky.

Pokud chcete založit nový koeficient, pak se napozicujte na poslední řádek v tabulce a stiskněte šipku Dolů. Tím se založí nový řádek, který můžete standardně editovat.

Uložení vámi upravených hodnot se provede automaticky při zavření tohoto dialogu (křížkem).

Příbuzná témata: