Dialog Výběr hodnot z číselníku

Smysl dialogu

Dialog slouží pro výběr jedné konkrétní hodnoty z velkého číselníku.

Kde je k dispozici

Tento dialog lze otevřít v takových místech Kaskády, kde je potřeba vybrat jednu konkrétní hodnotu z předpřipraveného seznamu klíčů.
Typické použití velkého číselníku je například u číselných řad, čísel účtů apod.

Hlavní části

Příbuzná témata: