Dialog Vlastnosti atributu note_blue.jpg(995 b)

Smysl dialogu

Tento dialog slouží k nastavení vlastností atributu vloženého na kartu Definice přídavných atributů.

Vlastnosti atributu určují, jak se bude příslušný atribut (zadávací prvek) chovat později v prohlížeči, ve kterém bude uživatel zadávat data.

Kde je k dispozici

Dialog lze otevřít v šabloně prohlížeče objektu (musí být v editačním režimu), na kartě Definice přídavných atributů, některým z následujících způsobů:

Hlavní části

Příbuzná témata: