Dialog Import kurzů note_blue.jpg(995 b)

Smysl dialogu

Tento dialog slouží k importu kurzů cizích měn, vyhlášených určitou bankou, prostřednictvím souboru staženého z Internetu.
Předpokladem pro tento import je, že daná banka stažení kurzu z Internetu podporuje, a že Kaskáda pro formát, který banka používá, nabízí importní proceduru. O podporovaných formátech se informujte na hotline@ekaskada.cz.

Kde je k dispozici

Tento dialog lze otevřít v dialogu kurzovní lístek kliknutím na tlačítko Import kurzů .

Za jakých podmínek je k dispozici

Import a editaci kurzovního lístku centrální banky smí provádět pouze

Hlavní části

Konfigurace parametrů pro realizaci importu

Nastavení potřebných parametrů (URL adresa, na které je kurzovní lístek k dispozici, cesta, na kterou program má kurzovní lístek uložit a název importní procedury) lze zadat dvěma způsoby:

Postup provedení importu

Pokud jsou nastaveny výchozí údaje o URL adrese, cestě pro uložení a typu importní procedury, postupujte následovně:

Příbuzná témata: