Dialog Uživatelský náhled na objekt note_blue.jpg(995 b)

Smysl dialogu

Dialog uživateli zobrazuje podrobné, uživatelem definované, informace o objektu, nad kterým je tento dialog spuštěn.

Uživatelský náhled na objekt může v rámci vaší instalace Kaskády poskytnout takové informace pro jednotlivé druhy objektů, které vám na míru naprogramují servisní technici (dodavatelé IS).

Ve výchozím stavu existuje pouze jediný, triviálně jednoduchý náhled, zobrazující pouze název příslušného objektu.
Podle vašich potřeb však lze naprogramovat zobrazení nejrůznějších informací samostatně pro každý druh objektu. Výsledkem bude zobrazení těchto informací v jednoduché textové podobě, bez možnosti editace.

Nejčastěji se tento dialog využívá pro zobrazení podrobných informací o produktu (např. cenové informace, stavy na skladech, upozornění na případné problémy, ...).

Kde je k dispozici

Tento dialog lze otevřít pomocí klávesových zkratek

Hlavní části

Dialog obsahuje pouze textové pole s výpisem informací o daném objektu. Tyto informace je možné pomocí tlačítka Tisk odeslat na tiskárnu.

Logika určení objektu, jehož data se mají zobrazit

V okamžiku, kdy uživatel stiskne klávesovou zkratku <Ctrl+I> nebo <Ctrl+Shift+I>, provede program následující detekci:

Pokud výše uvedeným algoritmem nebyl zjištěn žádný objekt, zobrazí se informace, že není znám objekt, jehož uživatelská data by se měla zobrazit.

Pokud objekt zjištěn je, zobrazí se buďto přímo jeho data prostřednictvím uživatelského náhledu, nebo data aktéra (dodavatel nebo odběratel faktury, zákazník u zákaznické objednávky, ...), pokud bylo zobrazení vyvoláno klávesovou zkratkou <Ctrl+Shift+I>.

Příbuzná témata: