Dialog Zdanění zálohy

Smysl dialogu

Tento dialog slouží ke zdanění záloh a to jak přijatých tak vydaných. Uživatel prostřednictvím tohoto dialogu změní nezdaněný zálohový list na zálohový list zdaněný.

Práce s dialogem je součástí provozního scénáře Založení, vystavení, uhrazení, zdanění a vyrovnání Zálohového listu vydaného.

Kde je k dispozici

Tento dialog lze otevřít pouze z prohlížeče zálohového listu spuštěním činnosti Zdanit zálohu.

Za jakých podmínek je k dispozici

Činnost "Zdanit zálohu" je dostupná pouze za předpokladu, že

Hlavní části

Výchozí hodnoty program přebírá ze Zálohového listu a Peněžního dokladu s párovací položkou dokladující platbu.

Příbuzná témata: