Dialog Dávkové zpracování řádků dokladů

Smysl dialogu

Tento dialog umožňuje promítnout řádky zdrojového dokladu (dodacího listu) do souvisejícího cílového dokladu (faktury, skladového dokladu).

Kde je k dispozici

Tento dialog otevřete v prohlížeči dodacího listu

Hlavní části

Dialog je rozdělen do 3 hlavních částí.

Příbuzná témata: