Dialog Historie údaje

Smysl dialogu

Tento jednoduchý dialog zobrazuje hodnoty, kterých v průběhu času nabýval určitý konkrétní údaj, např. název objektu, ulice z adresy kontaktu, ale také údaj přídavného atributu objektu apod.
Je zde vždy zaznamenán okamžik změny, uživatel, který změnu provedl a nová hodnota.
V okamžiku, kdy dojde k první změně údaje, zaznamená program původní hodnotu, která byla v objektu při jeho vzniku a následně hodnotu novou. Dále pak při každé změně přibývá jeden řádek.

Kde je k dispozici

Tento dialog lze otevřít kliknutím do pole s příslušným údajem a následným stiskem klávesy <Ctrl+Alt+H>.

Kdy se zápis do historie neprovede

Pokud údaj, pro který se historie právě zobrazuje,

Výjimkou jsou údaje u objektů druhu Smlouva a její podtřídy (Běžná smlouva, Objednávky, ...). U těchto druhů objektů se změny do historie provedou vždy při jakékoliv změně údaje od založení objektu.

Příbuzná témata: