Dialog LogViewer

Smysl karty

Dialog slouží ke sledování činností SQL serveru (tzv. Logu serveru). Lze zde získat informace o

Kde je k dispozici

Tento dialog lze otevřít z hlavního menu libovolného modulu volbou Nástroje / SQL / LogViewer.

Hlavní části

Zvláštní logové soubory pro každý den

SQL server vždy automaticky vytváří tzv. základní log. Jde o textový soubor wbsqllog.txt, který je uložen mimo databázi ve složce specifikované na Řídicí konzoli serveru (standardně je to stejná složka, v niž je databázový soubor wb8.fil).

Pokud při spuštění SQL serveru tento soubor (log) již existuje (to je nejpravěpodobnější situace), budou se nové informace do tohoto souboru zapisovat vždy na konec. Pokud soubor neexistuje, bude vytvořen.

Při dlouhodobé práci s SQL serverem mohou být logové soubory poměrně velké a nepřehledné. SQL server umí založit nový logový soubor pro každý den. Provedete to následujícím způsobem

Je-li tato vlastnost zapnuta, pak server při otevírání logu připojí na konec jeho jména (před případnou příponu) datum ve tvaru RRMMDD. O půlnoci každého dne přejde na nový logový soubor. Například log se jménem SQLLOG ze dne 11.4.2007 bude implicitně v souboru SQLLOG070411.txt.

Načtení logu

Tuto činnost provedete kliknutím na tlačítko Načíst nový log v panelu nástrojů.

V dialogu "Načíst nový log" pak vyberte jednu z následujích možností.

Po potvrzení vámi zvolené možnosti kliknutím na tlačítko OK se otevře standardní dialog pro výběr souboru ze systému. Zde vyberte příslušný log (textový soubor) a vše potvrďte kliknutím na tlačítko otevřít.

Příbuzná témata: