Přihlášení k databázovému serveru note_blue.jpg(995 b)

Tento jednoduchý dialog slouží ke zvolení databáze, zadání přihlašovacího jména uživatele a jeho hesla, případně k volbě jazyka, ve kterém má Kaskáda s uživatelem komunikovat.

Chování tohoto dialogu může být značně ovlivněno parametry uvedenými v příkazové řádce, kterou byl program spuštěn. Jejich popis je k dispozici v samostatné kapitole Parametry při spuštění.

Podrobný popis zadávacích polí

Příbuzná témata: