Dialog O aplikaci

Smysl dialogu

Tento dialog zobrazuje důležité technické informace např. o nainstalované verzi Kaskády, stavu licenčního souboru, operačním systému apod.,

Kde je k dispozici

Tento dialog lze otevřít z libovolného modulu nebo prohlížeče pomocí menu Nástroje / O aplikaci .

Hlavní části

Příbuzná témata: