Dialog Podezřelé účty

Smysl dialogu

Tento dialog soustřeďuje informace o možných problémech v oblasti účtů a výkazů.

Vychází z informací u jednotlivých účtů v konfiguraci účetnictví a porovnává je s aktuální skutečností. Kromě toho zjišťuje, zda všechny účty jsou zařazeny do výkazů, zda tedy neexistují takové účty, které se do výkazu vůbec nepromítnou a tedy by způsobily neregulernost informací v příslušném výkazu. Kontrolováno je i to, zda jsou všechny doklady ovlivňující výkaz zaúčtované a zda jsou všechna příslušná období uzavřena.

Kde je k dispozici

Tento dialog program otevře automaticky při generování výkazu, pokud zjistí, že existují nějaké podezřelé situace.

Druhá možnost otevření dialogu je v modulu Knihy a výkazy pomocí menu Nástroje / Kontrola účtů.

Hlavní části

Zobrazení karet v tomto dialogu je závislé na způsobu vyvolání tohoto dialogu. V případě, že je tento dialog vyvolán z menu modulu Knihy a výkazy v menu Nástroje / Kontrola účtů, pak jsou zobrazeny všechny karty bez ohledu na to, zda existují nějaké nezařazené účty, nebo zda existuje nějaký chybný zůstatek. V případě, že je tento dialog vyvolán automaticky při generování výkazu, pak se zobrazí pouze ty karty, které má smysl zobrazovat (pokud existuje alespoň jeden záznam na příslušné kartě).

Dialog obsahuje tyto karty:

Příbuzná témata: