Dialog Překlad údaje note_blue.jpg(995 b)

Smysl dialogu

Tento dialog umožňuje ruční zadání překladu konkrétního údaje, který je v tu chvíli napozicován v prohlížeči objektu, do cizího jazyka za účelem realizace tiskových sestav v cizích jazycích.

Využití překladu v tisku

Pokud před tiskem daného objektu v dialogu Vlastnosti objektu změníte na kartě Obecné jazyk objektu, pak se do tiskové sestavy promítne vámi přeložený název objektu.

Kde je k dispozici

Dialog lze otevřít v libovolném prohlížeči objektu v menu Nástroje / Editace překladu do cizích jazyků (v prohlížeči produktu pak také klávesovou zkratkou <Ctrl+A>)

Za jakých podmínek je k dispozici

Volba pro zobrazení dialogu je dostupná pouze za předpokladu, že jste v prohlížeči a máte zaměřeno takové pole, které překlad do cizích jazyků podporuje (např. název objektu).

Hlavní části

V horní části dialogu je uveden název objektu, jehož některý údaj překládáte, název překládaného údaje a jeho hodnota ve vlastním jazyce (v češtině).

V dolní části je seznam již existujících překladů, tyto překlady lze editovat, mazat nebo vytvářet nové.

Postup zadávání nového překladu

Příbuzná témata: