Dialog pro univerzální zobrazení databázového dotazu

Smysl dialogu

Dialog slouží k zobrazení výsledku databázového dotazu, který v tabulkové podobě zobrazí seznam objektů.

Kde je k dispozici

Tento univerzální dialog je použit v různých místech Kaskády.

Hlavní části

V dialogu fungují univerzální ovládací prvky jako v jakékoliv jiné tabulce (např. otevření prohlížeče objektu dvojklikem, tisk tabulky, apod.).

Příbuzná témata: