Dialog Sloučit s kontaktem note_blue.jpg(995 b)

Smysl dialogu

Tento dialog slouží ke sloučení dvou kontaktů stejného druhu do jednoho.

Pokud již tento dialog potřebujete použít, znamená to, že předtím byly při zadávání nových kontaktů porušeny zásady pro zajištění unikátnosti kontaktů.
Použijte tento dialog v případě potřeby, ale raději učiňte vše pro to, aby jeho použití vůbec nebylo nutné. Když už slučování chcete provést, prověřte, že na levé straně dialogu je objekt s menším počtem rušených dat (mailových adres, propojení, ...).

Kde je k dispozici

Tento dialog lze otevřít v prohlížeči kontaktu spuštěním činnosti "Sloučit s kontaktem" a to

Spouštět tuto činnost má smysl pro takový Kontakt (Organizaci, Osobu nebo Organizační jednotku), který je v databázi evidován vícenásobně a který potřebujete sloučit s jiným Kontaktem stejného druhu (tj. opět Organizací nebo Osobou, výjimečně také Osobu do Uživatele nebo organizační jednotku do mateřské organizace nebo jiné organizační jednotky), abyste zajistili unikátnost Kontaktů.

Hlavní části

Dialog je rozdělen na dvě poloviny.


K ovládání dialogu slouží tlačítka ve spodní části.

Příbuzná témata: