Dialog Nastavení tisku produktových štítků note_blue.jpg(995 b)

Smysl dialogu

Dialog slouží k nastavení parametrů tisku produktových štítků pro příslušnou uživatelskou stanici.

Kde je k dispozici

Tento konfigurační dialog lze otevřít z hlavního menu libovolného modulu pomocí příkazů Konfigurace / Uživatelská stanice (tiskárna ...) / Nastavení tisku produktových štítků.

Za jakých podmínek je k dispozici

Dialog je k dispozici pro všechny uživatele, nastavení však nebudou platná pouze pro něho, ale pro příslušnou stanici, tedy pro každného uživatele, který bude na příslušné stanici pracovat.

Hlavní části

Při tisku produktových štítků se exportují následující data

Příbuzná témata: