Dialog Zúčtování zanedbatelného zůstatku note_blue.jpg(995 b)

Smysl dialogu

Tento dialog slouží ke snadnému účetnímu vyrovnání takových párovatelných dokladů, které jsou prakticky uhrazeny, ale zústává zde nějaký zanedbatelný zůstatek, který brání k označení dokladu jako "Vyrovnaný". Obvykle jde o zaokrouhlovací rozdíl, překlep v platbě, apod.

Kde je k dispozici

Tento dialog lze otevřít z následujících míst:

Hlavní části

Výchozí hodnoty dialog přebírá z dokladu, ze kterého je vyvolán. Těmito hodnotami jsou:

Povinné parametry, které musí uživatel vyplnit:

Pro zúčtování je možné využít dvou variant zúčtování:

V případě, že budete provádět zúčtování zanedbatelného zůstatku u více dokladů, program si zvolenou šablonu, doklad, účty a text bude pamatovat z předchozí operace. To by mělo usnadnit práci při zpracování dalších dokladů.

Příbuzná témata: