Karta Zásilka note_blue.jpg(995 b)

Smysl karty

Karta poskytuje základní informace týkající se jedné konkrétní zásilky.

Kde je k dispozici

Tato karta je součástí dialogu Vlastnosti objektu, ale celý obsah tété karty může být použitý i na jiných místech Kaskády formou rychlého náhledu na data objektu. Údaje na této kartě jsou pouze informativní a nelze je měnit.

Hlavní části

Příbuzná témata: