Karta Definice přídavných atributů note_blue.jpg(995 b)

Smysl karty

Tato karta umožňuje definovat přídavné atributy, které budou k dispozici při editaci objektů, vytvořených z této šablony.

Kde je k dispozici

Tato karta je k dispozici v prohlížeči libovolné šablony.

Za jakých podmínek je k dispozici

Přístup do této karty má pouze administrátor šablon a číselníků.

Hlavní části

Příbuzná témata: