Karta Loga note_blue.jpg(995 b)

Smysl karty

Tato karta slouží především pro

Jednotlivé možnosti jsou závislé na tom, z jaké části uživatelského rozhraní uživatel do tohoto prostoru vstoupí - viz. dále

Kde je k dispozici

Přístup k této konfigurační kartě je možný ze dvou různých míst v uživatelském rozhraní:

K čemu se loga v Kaskádě využívají

Kaskáda umožňuje vytvoření libovolného počtu záznamů pro registraci log. Každý záznam pak může obsahovat jedno malé logo.

Stanovení velikosti loga a jeho formát

Hlavní části

Příbuzná témata: