Karta Účetní rekapitulace

Smysl karty

Karta Účetní rekapitulace Dodacího listu nebo Objednávky poskytuje ekonomické informace o všech dokladech, které se tohoto Dodacího listu nebo Objednávky týkají.
Např. u dodacího listu, který realizuje přímý prodej, jsou to na jedné straně vydané faktury, na druhé straně skladové výdejky. Znamená to, že jsou zde informace o tržbách, nákladech, účtech pohledávek, DPH apod.

Jde o značně komplexní pohled na finanční obraz operací, které souvisejí s určitou dodávkou. Jsou zde nejen informace o celkových částkách účtovaných na jednotlivé účty, ale také detailní informace o konkrétních řádcích dokladů - ty jsou pro napozicovaný účet zobrazeny vždy v dolní části karty.

Kde je k dispozici

Tato karta je k dispozici v prohlížeči Dodacího listu, nebo jako podkarta karty Rekapitulace v prohlížeči všech druhů Objednávek.

Za jakých podmínek je k dispozici

Tato karta je k dispozici pouze uživatelům, kteří smí vidět Účetní sumáře.

Hlavní části

Příbuzná témata: