Parametry daňového subjektu Prověřeno

Smysl karty

Tato karta slouží k zadání informací o účetní jednotce, které jsou zdrojem dat pro podání výkazů (resp. jejich záhlaví), ať už v tištěné či datové(XML) formě.
Zde zadané hodnoty (nebo informace) jsou pak použity ve výkazech v oblasti DPH ať již v tištěné podobě, nebo v XML souborech určených k odeslání na FU.

Kde je k dispozici

Tato karta je k dispozici v

Za jakých podmínek je k dispozici

Možnost změn údajů má pouze administrátor účetnictví .

Hlavní části

V tomto okně je možné zadávat či upravovat údaje, které mají bezprostřední vliv na hlavičkové údaje o firmě použité ve výkazech v oblasti DPH (při exportech do XML formátu či v tištěné podobě formuláře přiznání k DPH).

Detailní rozbor jednotlivých údajů asi není potřeba provádět. Jde o údaje, které jsou vyžadovány při podání jednotlivých výkazů k DPH. Administrátor účetnictví by tyto údaje měl znát a bez problémů vyplnit.
Před prvním vstupem do této karty se systém pokusí data, která je schopen z Kaskády získat, zapsat do příslušných polí v těchto parametrech.
Údaje jsou uspořádány do logických sekcí, které se skrývají či odkrývají v závislosti na tom, zda mají v určitém kontextu smysl (např. podle toho, zda je firma fyzickou či právnickou osobou, zda má či nemá zástupce, případně zda zástupcem je fyzická či právnická osoba, apod.).

Příbuzná témata: