Karta DPH / Parametry výkazů DPH Prověřeno

Smysl karty

Tato karta slouží k zadání informací o účetní jednotce, které jsou zdrojem dat pro podání výkazů (resp. jejich záhlaví), ať už v tištěné či datové(XML) formě.
Zde zadané hodnoty (nebo informace) jsou pak použity ve výkazech v oblasti DPH ať již v tištěné podobě, nebo v XML souborech určených k odeslání na FU.

Kde je k dispozici

Tato karta je k dispozici

Za jakých podmínek je k dispozici

Tato karta je k dispozici pouze za předpokladu, že vlastní organizace je plátcem DPH.

Možnost změn údajů má pouze administrátor účetnictví .

Hlavní části

Příbuzná témata: