Karta Druhy DPH Prověřeno

Smysl karty

Tato karta umožňuje definovat druhy DPH.

Zadávání údajů v této kartě velmi zásadním způsobem ovlivní chování Kaskády. Definice druhů DPH představují zásadní součást funkčního celku Agenda DPH. Při aktualizaci Kaskády dojde k přepisu těchto definic hodnotami dodávanými se systémem. Do této definice druhů DPH tedy nemá smysl zasahovat.
Výjimkou jsou doplňkové texty a definice vlastních analytických účtů k účtu 343, na které mají být jednotlivé druhy účtovány a případně také druhy DPH určené pro evidenci DPH v jiné členské zemi EU. Při těchto zásazích do konfigurace je nutné se řídit pravidly pro účtování DPH.

Kde je k dispozici

Tato karta je k dispozici v Konfiguraci účetnictví jako podkarta karty DPH.

Za jakých podmínek je k dispozici

Tato karta je k dispozici pouze za předpokladu, že vlastní organizace je plátcem DPH.

Možnost změn údajů má pouze administrátor účetnictví .

Hlavní části

Příbuzná témata: