Karta Scénáře procesů a etapy

Smysl karty

Tato karta umožňuje u druhů objektů, které mají nebo mohou mít procesní chování, konfigurovat průběh životního cyklu objektů.

Pro práci v této kartě je předpokládána důkladná znalost problematiky firemních procesů, mechanismu řízení procesů v Kaskádě, datových struktur a jazyka SQL.

POZOR: Tato karta je určena především pro servisní techniky dodavatele Kaskády. Neprovádějte, prosím, žádnou editaci scénářů procesů a etap, ačkoliv to uživatelské rozhraní umožňuje. Při nejbližší následující aktualizaci Kaskády dojde k přepisu hodnot v tabulkách na standardní hodnoty. Kromě toho neodbornou manipulací s těmito konfiguracemi můžete způsobit vážné chyby v chodu programu a/nebo ve stavu vašich dat!

Kde je k dispozici

Do této konfigurace se dostanete z hlavního menu pomocí příkazů Konfigurace / Konfiguraci druhů (tříd).

Za jakých podmínek je k dispozici

Přístup do této karty má pouze vrcholový administrátor.

Hlavní části

Součástí karty jsou následující podkarty

Příbuzná témata: