Karta Fyzikální veličiny

Smysl karty

Tato karta slouží k vytváření, editaci a mazání fyzikálních veličin a jejich měrných jednotek.
Nastavení na této kartě ovlivňují způsob, jakým program pracuje s množstvím a jednotkami definovaných fyzikálních veličin.

Kde je k dispozici

Do tohoto konfiguračního okna vstoupíte z Hlavního menu libovolného modulu pomocí příkazů Konfigurace / Globální konfigurace. Dále přepněte na kartu Fyzikální veličiny.

Za jakých podmínek je k dispozici

Možnost změn těchto údajů má pouze vrcholový administrátor.

Hlavní části

Další informace

Práce s údaji evidovanými v určitých fyzikálních veličinách se zpravidla odehrává v různých místech programu. Typickým příkladem je hmotnost - u Produktů se eviduje jednotková hmotnost, při plnění Dodacího listu se jednotkové hmotnosti jednotlivých Produktů násobené jejich množstvím přičítají k celkové hmotnosti dodávky. Součet hmotností jednotlivých dodávek pak může být porovnáván s nosností vozidla zajišťujícího přepravu nákladu.

V různých objektech (Produktech, Dodacích listech ap.) uvádí uživatel pouze číselnou hodnotu dané veličiny. Podle nastavení na této kartě pak program po případném přepočtu ukládá do databáze množství v základních jednotkách a prezentuje množství ve standardních jednotkách.

Příbuzná témata: