Karta Inventura

Smysl karty

Tato karta umožňuje provést inventuru příslušného skladu, tedy

Kde je k dispozici

Tato karta je k dispozici v prohlížeči skladu.

Za jakých podmínek je k dispozici

Karta je viditelná pouze v případě, že byla zahájena inventura skladu spuštěním činnosti Zahájit inventuru tohoto skladu v menu Objekt / Cinnosti.jpg(1 kb) Sklad "název skladu".

Hlavní části

V názvu karty je uvedeno dílčí účetní období, ve kterém se inventura provádí a dále obsahuje:

Průběh inventury

V průběhu inventury není nijak omezena práce se skladem, záleží tedy pouze na vás, jak budete v praxi postupovat.

Jak postupovat krok po kroku při inventuře se dočtete v kapitole Provedení inventury skladu.

Příbuzná témata: