Karta Finance note_blue.jpg

Smysl karty

Tato karta poskytuje velmi pohodlný pohled na finance příslušného kontaktu.

Kromě vymezení období, pro které chcete zobrazit informace, nelze na této kartě nic zadávat, jde o kartu poskytující informace o finančních operacích prováděných v jiných částech systému.

Kde je k dispozici

Tato karta je k dispozici v prohlížeči kontaktu.

Hlavní části

Při vstupu do této karty je standardně nastaven rozsah dílčích období od prvního do posledního v rámci aktuálního účetního období. Pokud změníte rozsah období, ovlivníte tím zobrazené informace v podkartách, jejichž funkčnost je popsána dále.

Příbuzná témata: