Karta Objednávky dodavatelské note_blue.jpg(995 b)

Smysl karty

Tato karta slouží k zobrazení všech položek (řádků) objednávek k dodavateli v závislosti na nastaveném filtru, ale bez ohledu na to, ve které konkrétní objednávce se položky nachází. V tomto místě je také možné vytvořit novou objednávku.

Kde je k dispozici

Karta je k dispozici v prohlížeči Kontaktu / karta Produkty.

Vytvoření nové objednávky

V nástrojovém pruhu nad seznamem položek je tlačítko 014_Novy.ico(1 kb), které umožňuje vytvořit novou Objednávku k dodavateli.
Samozřejmě můžete objednávku vytvářet i jinde (např. v kartě Souvisí nebo v kartě Smlouvy), ale zde je tato činnost pohodlně při ruce.

Hlavní části

Seznam objednávek

Vidíte zde nejen jednotlivé objednané produkty a jejich množství, ale také informaci o tom, zda položka již byla nebo nebyla zařazena do nějakého dodacího listu a především je zde sloupec "Doporučení", ve kterém Kaskáda zobrazuje informaci vyplývající z kontextu dané položky.

Informace v řádcích jsou velmi podobné (prakticky totožné) s informacemi v řádcích jednotlivých objednávek. Zde jsou však zobrazeny všechny a je tedy záruka, že vám neunikne nic, co máte u příslušného dodavatele objednané.

Filtry pro zobrazení položek

Výchozí situace při vstupu do této karty je taková, že jsou zobrazené pouze položky ze závazných objednávek a to pouze takové položky, které ještě nefigurují v dodacích listech. To jsou tedy takové položky, které je určitě potřeba řešit.

V nástrojovém pruhu nad seznamem položek je jedno combo a tlačítko umožňující rozšíření standardní množiny.

Příbuzná témata: