Karta Objednávky zákaznické note_blue.jpg(995 b)

Smysl karty

Tato karta slouží k zobrazení všech položek (řádků) objednávek od zákazníka v závislosti na nastaveném filtru, ale bez ohledu na to, ve které konkrétní objednávce se položky nachází. V tomto místě je také možné vytvořit novou objednávku.

Kde je k dispozici

Karta je k dispozici v prohlížeči Kontaktu / karta Produkty.

Vytvoření nové objednávky

V nástrojovém pruhu nad seznamem položek je tlačítko 014_Novy.ico(1 kb), které umožňuje vytvořit novou Objednávku od zákazníka.
Samozřejmě můžete objednávku vytvářet i jinde (např. v kartě Souvisí nebo v kartě Smlouvy), ale zde je tato činnost pohodlně při ruce.

Hlavní části

Seznam objednávek

Vidíte zde nejen jednotlivé objednané produkty a jejich množství, ale také informaci o tom, zda položka již byla nebo nebyla zařazena do nějakého dodacího listu, zda je připravena expedice, zda je dodací list vystaven a především je zde sloupec "Doporučení", ve kterém Kaskáda zobrazuje informaci vyplývající z kontextu dané položky.

Informace v řádcích jsou velmi podobné (prakticky totožné) s informacemi v řádcích jednotlivých objednávek. Zde jsou však zobrazeny všechny (kromě řádků s účelem dodávky Opakovaný prodej) a je tedy záruka, že vám neunikne nic, co máte pro příslušného zákazníka realizovat.

Filtry pro zobrazení položek

Výchozí situace při vstupu do této karty je taková, že jsou zobrazené pouze položky ze závazných objednávek a to pouze takové položky, které ještě nefigurují v dodacích listech. To jsou tedy takové položky, které je určitě potřeba řešit.

V nástrojovém pruhu nad seznamem položek je jedno combo a tlačítko umožňující rozšíření standardní množiny.

Příbuzná témata: