Karta Prodejní ceny, identifikace note_blue.jpg(995 b)

Smysl karty

Tato karta je důležitým prostředkem pro práci s prodejními cenami příslušného kontaktu. Zobrazuje prodejní ceny produktů z ceníků, které pro daný kontakt připadají v úvahu.
Zobrazuje také cizí údaje o produktu - název, kód, ...

Kde je k dispozici

Karta je k dispozici v prohlížeči Kontaktu v podkartě Produkty.

Hlavní části

Příbuzná témata: