Karta Realizované prodeje / nákupy note_blue.jpg(995 b)

Smysl karty

Tato karta vám poskytne informace o prodejích realizovaných příslušnému kontaktu nebo o nákupech od příslušného kontaktu ve zvoleném období.

Informace jsou čerpané z vydaných faktur / přijatých faktur / skladových výdejek / skladových příjemek.

Kde je k dispozici

Tato karta je k dispozici v prohlížeči Kontaktu v podkartě Produkty.

Hlavní části

Prostřednictvím zaškrtávacích polí v horní části karty lze rozhodnout o tom, zda mají být do přehledu zahrnuty doklady pouze vystavené (což je standardní stav), nebo i nevystavené, zaúčtované či nezaúčtované či zda mají být zobrazeny pouze produktové řádky, nebo i řádky, které nejsou vázány na produkty.

Příbuzná témata: