Karta Hlášení ONZ

Smysl karty

Karta slouží k pořízení záznamu ONZ a exportu dat do souboru XML, který lze následně odeslat na ČSSZ. Po úspěšném odeslání dat zde uživatel zaznamená identifikátor podání (potvrzení o odeslání od ČSSZ).

Kde je k dispozici

Tato karta je k dispozici v

Hlavní části

V panelu nástrojů jsou k dispozici standarní funkce pro vytvoření, editaci a mazání ONZ. Tyto funkce jsou však dostupné pouze v kartě Pracovní poměr(y) u příslušného zaměstnance.
Dále je v panelu nástrojů k dispozici filtr pro zobrazení ne/odeslaných záznamů a tlačítko Export hlášení pro odeslání hlášení.

Postup odeslání hlášení

Příbuzná témata: