Karta ELDP (Evidenční list důchodového pojištění)

Smysl karty

Tato karta slouží k přípravě dat evidenčního listu důchodového pojištění pro určitý pracovní poměr daného zaměstnance a k exportu těchto dat (za jednoho zaměstnance nebo hromadně za všechny zaměstnance) do XML souboru, který dál uživatel načte na portále ČSSZ, ověří jeho správnost a buď ELDP přímo odtud odešle na správu sociálního zabezpečení nebo ho uloží a odešle datovou zprávou.

POZOR: Při vyplňování ELDP se řiďte metodickými pokyny vydanými ČSSZ pro příslušné období.

Kde je k dispozici

Tato karta je k dispozici v

Za jakých podmínek je k dispozici

Podkarta je přístupná pouze v případě, že daný pracovní poměr zaměstnance zakládá účast na důchodovém pojištění (viz. Konfigurace / Číselníky / Charakteristiky SP / sloupec "DP".

Hlavní části

Příbuzná témata: