Karta Produkty pro založení nového řádku note_blue.jpg(995 b)

Smysl karty

Tato karta slouží k výběru Produktu a jeho vložení do nově vytvářeného řádku Dokladu. Z tohoto místa je také možné nový produkt vytvořit a následně použít.

Kde je k dispozici

Karta je k dispozici v prohlížečích řádků různých druhů Dokladů především v prohlížeči Faktury a v prohlížeči řádku Dodacího listu / Objednávky.

Hlavní části

Jsou zde k dispozici standardní prostředky pro volbu Produktu, tedy Strom složek produktu, filtrovací panely atd. Je zde možno Produkty nejen vybírat, ale také vytvářet, režim výběru se přizpůsobuje konkrétnímu Dokladu, do něhož jsou řádky vkládány (Sklad, Kupující ...).

Postup práce v této kartě

Vzhledem k tomu, že se v této kartě uživatel pracující s doklady a produkty pohybuje poměrně často, je k dispozici řada klávesových zkratek, které výrazně ulehčí práci při vkládání produktových řádků do dokladu.
V podstatě můžete postupovat 2 způsoby, které lze vzájemně kombinovat.

Přehled užitečných klávesových zkratek této karty

V jakémkoliv místě této karty

Ve stromě složek

V seznamu produktů

Ve vyhledávacím poli

Kontrola existence produktu v objednávkách

Tato kontrola je podmíněna nastavením v uživatelských preferencích volbou Kontrolovat při vložení produktu do DL, zda nefiguruje v objednávce.
Program při zadávání nového produktového řádku do dodacího listu zjišťuje, zda není tento produkt zařazen do objednávky od zákazníka stejného aktéra. Pokud ano, zobrazí upozornění.

Hlídání existence produktu v objednávkách je velice užitečné v situaci, kdy pro daného zákazníka je vytvořena objednávka, ten mezi tím zavolá, že si přijede pro konkrétní zboží. Skladník (aniž by zjišťoval stav objednávek) zakládá nový dodací list a naplní ho produkty, které již figurují v objednávce. Dodací list vypořádá, ale objednávka dál čeká na vykrytí, což je špatně.

Příbuzná témata: