Karta Pracovní zařazení note_blue.jpg(995 b)

Smysl karty

Na této kartě můžete zadávat a editovat libovolný počet pracovních zařazení, která má příslušná Osoba v příslušné Organizaci. Nepleťte si toto pracovní zařazení s pojmem z agendy OOPP.

Kde je k dispozici

Karta je k dispozici v prohlížeči Kontaktu ve spodním panelu (v jeho pravém dolním rohu) pro situace, kdy v sousední tabulce je napozicovaná Osoba nebo Organizace s takovým typem propojení, který podporuje práci s pracovním zařazením. Jsou to například propojení typu Pracuje v organizaci, Externí pracovník organizace, Majitel firmy apod.

Hlavní části

Vzhledem k malému prostoru, který je pro tento režim k dispozici, zde nejsou k dispozici tlačítka pro Nový, Editaci, Mazání... fungují zde však standardní klávesové zkratky (<Ins>, <Ctrl+S>, <Ctrl+Backspace>, <F2>) a plovoucí menu s voláním základních funkcí.

Příbuzná témata: