Karta Souvisí (v prohlížeči Zásilky)

Smysl karty

Karta Souvisí v prohlížeči Zásilky je něčím co u běžného e-mailového klienta v žádném případě není k dispozici. Díky této kartě máme přímo ze Zásilky přístup k souvisejícím objektům a můžeme s nimi plnohodnotným způsobem pracovat. Je zde uveden odesílatel Zásilky a její příjemci. Je zde uveden související objekt, například faktura, kterou jste touto Zásilkou upomínali, Smlouva, kterou jste touto Zásilkou odesílali, Technický případ, který jste touto Zásilkou konzultovali atd.

Kromě těch propojení, která Kaskáda automaticky v Zásilce vytváří, můžete samozřejmě v rámci obecných mechanismů vytvářet ručně další potřebná propojení.

Často je potřeba otevřít prohlížeč Kontaktu, který Zásilku odeslal. Kromě toho, že je k dispozici zde (v kartě Souvisí) lze jej také otevřít jednodušším způsobem a to dvojklikem na názvu pole Od:, který uvozuje pole s odesílatelem.

Příklad:

Představme si, že jste odeslali Zásilku související s určitou smlouvou. Měli jste otevřený prohlížeč určité Smlouvy a chtěli jste od smluvního partnera potvrdit okolnosti této smlouvy.

V prohlížeči smlouvy jste použili funkci Soubor / Nový související / Nová zpráva, program při vytvoření této zprávy automaticky předvyplnil adresáta a připojil Zásilku k příslušné smlouvě. Zároveň do pole Věc vložil číslo příslušné smlouvy.

Předpokládejme dále, že smluvní partner odpověděl běžným způsobem, kdy v poli Věc zůstává původní text, před který je vložena předpona Re:.

Taková Zásilka přišla do Kaskády a Kaskáda při jejím zpracovaní zjistila v poli Věc číslo Smlouvy. Provedla tedy automaticky propojení příchozí Zásilky s touto Smlouvou.

Příjemce této Zásilky v Inboxu otevře prohlížeč této Zásilky a v kartě Souvisí vidí ihned připojenou Smlouvu, které se Zásilka týká. Stačí dvojklikem tuto Smlouvu otevřít a provést s ní potřebné operace (například potvrzení její platnosti apod.).

Kde je k dispozici

Tato karta je k dispozici pouze v prohlížeči zásilky.

Hlavní části

Hlavní části této karty jsou shodné s kartou Souvisí v prohlížeči objektu.

Příbuzná témata: