Dialog k zadávání DIČ note_blue.jpg(995 b)

Smysl dialogu

Tento dialog slouží k vytváření nových záznamů, případně editaci nebo změny platnosti u DIČ nějaké organizace. Každý kdo provádí editace v rámci tohoto dialogu by měl znát problematiku popsanou v kapitole DIČ, osoba registrovaná k dani, plátce DPH.

Kde je k dispozici

Tento dialog lze otevřít z prohlížeče Kontaktu (organizace) stisknutím tlačítka v pravé části editačního pole DIČ.

První vstup do tohoto dialogu

Pokud do tohoto dialogu vstupujete poprvé (k příslušné organizaci ještě není žádné DIČ zadáno), pak:

Hlavní části

Funkce

Novy.ico (1 kb)

Nové DIČ

 

Dialog přejde do zadávacího režimu, ve kterém můžete zadat nové DIČ pro zvolenou zemi.

Editovat.ico (1 kb)

Upravit DIČ

 

V rámci editace budete obvykle zadávat datum konce platnosti. Ve vyjímečných situacích budete také opravovat DIČ a to pouze v případě, že došlo k překlepu při zadávání. Tato změna se promítne do všech dokladů, ve kterých již DIČ bylo použito.

Smazat.ico (1 kb)

Smazat DIČ

 

Program dovolí DIČ smazat v případě, že ještě nebylo použito v žádném dokladu.
V případě, že jde o skupinové DIČ, platí stejné pravidlo, vztahující se pouze k dané organizaci, nikoliv ke všem oranizacím využívající dané DIČ. Pokud tedy není DIČ použito v žádném dokladu, jehož je daná organizace aktérem, program při smazání upozorní na to, že dané DIČ bylo od této organizace odpojeno, ale že existují další organizace, které dané DIČ využívají.

Prejit_do_etapy.ico (1 kb)

Nastavit jako výchozí

 

DIČ, které touto funkcí nastavíte jako výchozí, bude:

 • v seznamu v tomto dialogu zobrazeno modře.
 • uvedeno jako základní DIČ přímo v prohlížeči dané organizace, toto DIČ bude následně použito jako výchozí při zadávání daňových dokladů.
Historie.ico (1 kb)

Historie ověřování

 

Zobrazí v textové podobě historii ověřování příslušného DIČ.

Filtr.ico (1 kb)

Filtr - Pouze DIČ platná k provoznímu datu

 

Nastaví zobrazení pouze na DIČ, která jsou platná k provoznímu datumu.

Vyhledavac.ico (1 kb)

Doklady

 

Zobrazí seznam dokladů, ve kterých je dané DIČ použito. V případě skupinového DIČ budou zobrazeny i ty doklady, u kterých je aktérem jiná organizace využívající toto DIČ.

Organizace.ico (1 kb)

Organizace využívající toto DIČ

 

Zobrazí seznam organizací, které dané DIČ využívá. Tato volba je dostupná pouze v případě skupinového DIČ.

Confirmation.ico (1 kb)

Ověření platnosti

 

Tato funkce slouží k ověření platnosti napozicovaného DIČ. Podrobnosti o logice ověřovaní jsou popsané v samostatné kapitole o registraci plátce DPH.

Ověření probíhá ve dvou různých režimech, podle toho, zda je DIČ

České

Proběhne automatické stažení informací z registru ADIS a zužitkování těchto informací. Za prvé záznamem informace o nespolehlivém plátci, za druhé záznamem informací o registrovaných bankovních účtech. Uživatel dostane pouze přehlednou informaci o výsledku.

 • K patřičnému DIČ se v Dialogu k zadávání DIČ zaznamená informace o spolehlivosti plátce.

 • V prohlížeči kontaktu na kartě Další ... / Bankovní účty, preferované šablony se prověří (a případně doplní) bankovní účty registrované k tomuto DIČ, včetně zaškrtnutí informace, že jde o registrovaný bankovní účet.

Jiné než české

Ověření probíhá ve dvou fázích:

 • Otevření okna na webové stránce sloužící pro ověřování platnosti (nastavení adresy na tuto stránku může administrátor změnit v Globální konfiguraci na kartě Kontakty). Kaskáda automaticky do této stránky vkládá příslušné kontrolované DIČ, takže nemusíte nic ručně do formuláře zapisovat. Je však potřeba chvíli vyčkat, neboť tato činnost probíhá v kooperaci se vzdáleným webovým serverem a může zde být určitá prodleva. Výsledkem je zobrazení informace (odpověď), zda je / není uvedené DIČ platné. V kladném případě jsou na této stránce vypsané bližší informace vázané k tomuto DIČ (Jméno, adresa, ...).
  POZOR: Za určitých okolností může při zpracování webové stránky pro ověřování DIČ dojít k chybě ve scriptu a zobrazí se dialog s dotazem, zda chcete i nadále na této stránce spouštět scripty. V takovém případě doporučujeme zvolit volbu NE, protože k požadovanému výsledku javascripty stejně nejsou potřeba. Upozorňujeme, že tato chyba není na straně Kaskády, ale na straně poskytovatele těchto stránek. Po zavření dialogu se stránky načtou v pořádku i s vyhodnocením platnosti DIČ. Regulérnost těchto stránek si můžete ověřit zopakováním činnosti ověření platnosti DIČ.

 • Jednoduchý dialog, ve kterém buďto:

  • potvrdíte platnost DIČ, v tom případě bude do historie ověřování proveden zápis o tomto vašem prověření nebo

  • zvolíte volbu DIČ není platné a v tom případě musíte zadat datum konce platnosti tohoto DIČ. I v tomto případě bude proveden zápis do historie ověřování tohoto DIČ. Zároveň bude nastaveno datum konce platnosti s veškerými dopady na možnosti dalšího použití tohoto DIČ ve vystavovaných dokladech.

Příbuzná témata: