Evidence DPH při nákupu z EU

Při nákupech od dodavatelů z jiných členských států EU nebo ze zahraničí mají podle současné legislativy plátci DPH povinnost sami přiznávat daň z přidané hodnoty - většinou současně s nárokem na odpočet, takže se jedná o daňově neutrální operaci. Jde o tzv. režim přenesení daňové povinnosti (reverse-charge).
Tento provozní scénář popisuje způsob evidence DPH v Kaskádě při nákupu zboží a služeb od plátce DPH z jiného členského státu Evropské unie v situaci, kdy povinnost přiznat daň vzniká českému plátci ve stejném období DPH jako nárok na odpočet. Věc tedy můžeme řešit v rámci jednoho dokladu.
Pro jednoduchost příkladu nepracujeme s cizí měnou - částky uvádíme v Kč.

Příbuzná témata: