Vytvoření, vykázání a vyúčtování cestovního příkazu

Cíl případu použití

Provést naplánování pracovní cesty, její vykázání a vyúčtování.

Předpoklady ( výchozí situace )

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Příbuzná témata: