Zpracování faktury přijaté z tuzemska s uplatněním režimu přenesení daňové povinnosti

Cíl případu použití

Vytvořit fakturu přijatou, kde u některých položek faktury je povinen výši daně doplnit a přiznat (odvést) plátce, pro kterého je plnění uskutečněno (tedy Vaše firma), dle § 92a zákona o DPH.

Pozn.: V sousední kapitole Vytvoření faktury vydané tuzemskému plátci DPH v režimu přenesení daňové povinnosti je na stejných předpokladech, které jsou uvedeny níže, popsán postup vytvoření faktury vydané.

Předpoklady ( výchozí situace )

Příklad:

Pro lepší pochopení postupu práce je použitý níže uvedený příklad, pro který je použita základní sazba DPH 21% a snížená sazba DPH 15%.

Váš dodavatel - plátce DPH v tuzemsku (TUZDIČ) - vám 10. dne tohoto měsíce dodal:

Takto

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Příbuzná témata: