Zpracování faktury přijaté z tuzemska s místem plnění tuzemským a zahraničním zároveň

Cíl případu použití

Do jedné faktury přijaté zaevidovat clo a DPH ze zboží ze zahraničí společně s tuzemskými poplatky za tyto celní služby.

Tzn. vytvořit fakturu přijatou, kde

Předpoklady ( výchozí situace )

Příklad:

Pro lepší pochopení postupu práce je použitý níže uvedený příklad.

Společnost, která za vás vyřizuje celní poplatky, vám dodala fakturu, v jejímž obsahu jsou řádky:

Takto

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Příbuzná témata: