Vytvoření faktury vydané tuzemskému plátci DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

Cíl případu použití

Vytvořit fakturu vydanou, kde u některých položek je povinen výši daně doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno (tedy Váš odběratel), dle § 92a zákona o DPH.

Pozn.: V sousední kapitole Vytvoření faktury přijaté tuzemskému plátci DPH v režimu přenesení daňové povinnosti je na stejných předpokladech, které jsou uvedeny níže, popsán postup vytvoření faktury přijaté.

Předpoklady ( výchozí situace )

Příklad:

Pro lepší pochopení postupu práce je použitý níže uvedený příklad, pro který je použita základní sazba DPH 21% a snížená sazba DPH 15%.

Váš odběratel je plátce DPH v tuzemsku (TUZDIČ) a Vy mu fakturujete dodané zboží a služby podléhající režimu přenesení daňové povinnosti, kde předpokládáme, že celková částka překročí hodnotu 100 tis. Kč a také běžné zboží, na které se přenesení daňové povinnosti nevztahuje:

Takže

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Příbuzná témata: