Účetní evidence majetku

V závislosti na formě evidence majetku jsou zde popsány postupy od počátečního zaevidování majetku v systému až po jeho vyřazení.

V jedné samostatné kapitole je popsán celý životní cyklus majetku s nejjednoduší formou evidence "Věcná", který je v systému veden pouze evidenčně a není nikterak odepisován. Jde o drobný dlouhodobý majetek, jehož hodnota je ihned při pořízení upsána do nákladů.

Následující větev je koncipována pro složitější formu evidence (daňově-účetní). Jednotlivé etapy života majetku s formou evidence "Účetní" i "Daňově-účetní" jsou rozděleny do samostatných kapitol.
Pokud pro účetní formu evidence nemá být některá z činností prováděna, nebo není dostupná, je to v textu uvedeno.

Seznam subsekcí: