Vrácení přeplatku faktury vydané prostřednictvím platebního příkazu

Cíl případu použití

Vrátit odběrateli prostřednictvím platebního příkazu finanční částku, kterou poslal na váš bankovní účet a omylem ji poslal v nesprávné (vyšší) částce, než odpovídala vystavené faktuře.

Předpoklady ( výchozí situace )

Příklad:

Odběratel žádá o vrácení přeplatku 310,- Kč

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Po zpracování bankovního výpisu, ve kterém bude figurovat řádek s vrácením přeplatku, prověřte, že faktura FVA-RR-0015 je vyrovnaná.

Příbuzná témata: