Zaevidování dočasné pracovní neschopnosti a přechod v nemoc

Cíl případu použití

Předpoklady ( výchozí situace )

Poznámka:

Maximální délka dočasné pracovní neschopnosti je stanovena zákoníkem práce a v Kaskádě je hodnota parametru uložena v Konfigurace / Administarce Kaskády / Konfigurace mezd na kartě Globální parametry, údaj DPN - maximální délka trvání (kal.dny).

Postup práce

DPN je ukončena (dále nepokračuje)

DPN přechází v nemoc placenou ČSSZ

Výsledek a závěrečná kontrola

Příbuzná témata: