Ukončení pracovního poměru

Cíl případu použití

Provést všechny kroky v mzdové agendě, které jsou nutné při ukončení pracovního poměru.
Jedná se o jediný pracovní poměr, tj. o stav, kdy dotyčný přestává být vaším zaměstnancem.

Předpoklady ( výchozí situace )

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Je ukončen pracovní poměr daného zaměstnance včetně odeslání potřebných formulářů ČSSZ.

Příbuzná témata: