Založení nového účtu v účtové osnově note_blue.jpg(995 b)

Cíl případu použití

Vytvořit nový syntetický a/nebo analytický účet a zařadit ho do účetních výkazů.

Předpoklady ( výchozí situace )

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Je vytvořen syntetický a/nebo analytický účet zařazený do účetních výkazů.

Příbuzná témata: