Ověření chybějících nebo přebývajících čísel v číselné řadě

Cíl případu použití

Ověřit, zda v číselné řadě nedošlo k porušení souvislé řady a pokud ano, tak vypsat seznam chybějících nebo přebývající čísel dané číselné řady.

Předpoklady ( výchozí situace )

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Máte provedenou kontrolu jedné konkrétní číselné řady a v případě nalezených problémů máte k dispozici seznam problematických čísel pro následnou další činnost.

Příbuzná témata: